Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en plan for hvordan arealet for et bestemt område i kommunen skal brukes.

Plan- og bygningsloven gir kommunen et ansvar for at det finnes reguleringsplaner for alle aktuelle utbyggingsområder.

En reguleringsplan består av:

  • plankart
  • planbestemmelser for bruken av arealet innenfor planområdet
  • planbeskrivelse som forklarer hensikten med planen

En reguleringsplan bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet og hvordan de skal gjennomføres.

Plan- og bygningsloven skiller mellom områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er kommunens ansvar, mens detaljregulering kan utarbeides av private forslagsstillere eller av kommunen selv.

Større bygge- eller anleggsarbeid er ikke tillat dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan.

19.05.2021: Siden er under oppbygging og flere reguleringsplaner vil bli lagt til fortløpende.

Lenke til GisLink karttjenester.