Tilgjengelighetsherklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke leka.kommune.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innhold så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Leka kommune skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer

Erklæringen gjelder domenet leka.kommune.no.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp eventuelle WCAG-feil og mangler.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.

Dette jobber vi med:

 • Vi legger til rette for at koder blir justert enda bedre opp mot skjermlesere
 • Vi skal være enda flinkere med hyppige sjekker for å utføre endringer så fort vi kan
 • Vi går fortløpende igjennom alle tilbakemeldinger på universell utforming, og gjøre eventuelle endringer

 

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du opplever at nettsiden ikke fungerer som den skal, eller at språket er vanskelig å forstå. Har vi et vanskelig språk? Er det funksjonalitet som ikke fungerer? Send oss en e-post, slik at vi forbedre oss.

Du kan kontakte oss på denne e-post adressen

Artikkelliste