Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Leka kommune samler inn, lagrer og bruker opplysninger om personer som er i kontakt med kommunen på forskjellige måter.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjonen vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.