Ansattportal

Ansattportalen gir deg som ansatt tilgang til de forskjellige fagsystemene vi bruker i kommunen.  

Ansatt - fagsystemer