A  A  A

PROSJEKTLEDER MED FAGANSVAR TROLLFJELL GEOPARK

Søknadsfrist 01.03.2020

[Les mer]

SOMMERJOBB

Ferievikariat i pleie- og omsorgstjenesten


[Les mer]

Ledig stilling som kirketjener

Det er ledig stilling som kirketjener i 20 % stilling ved Leka sokn fra 01.04.20.

Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass.

[Les mer]

Fullt gjennomslag for Leka

Pressemelding                                                                                          17. januar 2020

Leka-ordfører Elisabeth Helmersen kan opplyse at kommune har oppnådd, intet mindre enn en to gjennombrudd når det gjelder anbudskritieriene som nå legges ut for driften av Lekaferja fra 2021.

[Les mer]

Slamforskrift på høring

Midtre Namdal Avfallsselskap er fra 2020 kommunens leverandør av tjenester knyttet til slamtømming.

[Les mer]

Voi voi festivalen 2020

Fredag 24. og lørdag 25. januar 2020

[Les mer]

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

Publisert 15.01.20, KH

Se vedlagte takstprotokoller

[Les mer]

Lekatun stengt mandag 13. januar

Publisert 13.01.20, BM
[Les mer]

Bassenget stengt

Kortvarig stenging
[Les mer]

Leka-ferga står stille på tredje døgnet

Informasjon fra ordfører
[Les mer]

UTSTEDELSE AV PASS - TIMEBESTILLING

Aminnelig ettersyn

Skogbrukstjenesten i Nærøysund og Leka

TV-aksjonen 2019

Høstferiecamp 2019

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

TROLLFJELL GEOTURER 2019- BLI KJENT MED LOKAL GEOLOGI

Offentlig bading

Farevarsel orange nivå

MØTE OM ARBEID MED STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR YTRE NAMDAL

Kunngjøring Arealutvidelse akvakulturlokalitet Steinflesa

Thomas Brøndbo - sanger i mørketida

UKM lokal mønstring

SPILLEMIDLER

OFFENTLIG BADING HØSTEN 2018

"Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt."

KUNNGJØRING

Kystlandskapet i Ytre Namdal og Bindal - Hvor går vegen?

HUNT4 - Leka kommune

Tømming av slamavskillere

Tidlig start på jakt etter grågås i Leka, Vikna og Nærøy kommuner

"Nå er det timebestilling som gjelder"

HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling!

Høring: Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Herlaugsdagene 2018

Fylkesmannens tilrådning av grensejustering på Austra

Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild

Navnesak i Leka kommune - HØRING

FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD

Bredbånd i Leka kommune - HØRING

Ekstra ferjeavganger på17.mai

UTREDNING OG TILRÅDNING OM EVENTUELL GRENSEJUSTERING PÅ AUSTRA – INNBYGGERUNDERSØKELSE

Fiberutbygging i Gutvik og Leka - informasjonsmøter

Gratis henting av jernskrot

Friluftsskolen på Leka uke 32

Leka - Årets Turbokommune

Oppfordring

"ELVA RENNER MOTSATT VEI"

Trafikksikkerhetsplan - høring

SMIL-midler 2018

INNHENTING AV PRISTILBUD

Turneteateret kommer til Leka

Barnehageplasser 2018/2019

MINKFANGING

Din fastlege

Kunngjøring - offentlig ettersyn

.

Invitasjon til kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar 2018.

Nytt kommunenummer

Trollfjell friluftsråd og Trollfjell geopark er nå ute med felles hjemmeside

Høringer

Søknadsfrist spillemidler

Veistenging

Bassenget åpner

Godkjent vannkvalitet

OPPDATERING DRIKKEVANN

BASSENGET STENGT

Melding til alle brukere tilknyttet Leka Vassverk

Fagmøte på Val VGS

Fv 17 – Nattestengt i Trolldalen ca. 2 km nord for Nordlandskorsen

KUNST Herlaughallen tirsdag 19.september kl.1900

Vannavstenging mandag

Ny fastlege i kommunen

Står du i manntallet?

Forhåndsstemmegiving i Leka kommune

Lørdag 29 Juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus

Nå kan du leie ut -

Har du husket å klippe hekken?

Enklere betaling

Tidligstemmegivning

Spelet om Kong Herlaug

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

L’Enfant de la Patrie

Bassenget et åpent

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb