Avdelingsledere institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester

100 % og 50 % stilling ledig for snarlig tiltredelse

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog og ergoterapeut.

 

Ledige stillinger for avdelingsledere i Leka kommune:

100 % stilling for avdelingsleder for institusjonstjenester

50 % stilling for avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester

Snarlig tiltredelse / tiltredelse etter avtale

 

Avdelingslederne for institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester er direkte underlagt kommunalsjef for helse og velferd.

 

Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret på sin avdeling.

Det vil være et naturlig samarbeid mellom avdelingslederne på daglig basis. I perioder, f.eks. ved ferieavvikling, legges det opp til at avdelingslederne overtar/ivaretar den andres oppgaver og ansvar for hverandre. 

 

Din kompetanse og egenskaper

Du må ha

 • autorisasjon som sykepleier
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • politiattest uten anmerkninger
 • erfaring med relevante digitale fagsystemer, eller få opplæring før tiltredelse
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Du bør ha

 • ledererfaring / kompetanse innen ledelse
 • relasjonskompetanse
 • fokus på og erfaring med arbeidsmiljøutvikling

Du må være

 • ansvarsbevisst
 • tydelig engasjert
 • kvalitetsbevisst
 • løsningsorientert
 • fleksibel
 • strukturert

 

Som avdelingsleder hos oss får du

 • en spennende arbeidshverdag
 • delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

 

Dersom intern søker blir tilsatt som avdelingsleder, kan det bli ledig stilling for sykepleier. Vi ber deg derfor om å oppgi om du også søker sykepleierstilling.

 

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen Størseth, telefon 936 92 634, helga.storseth@leka.kommune.no

 

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no – søknadsfrist fredag 04.12.2020

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

 

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt og unikt studietilbud innenfor sykepleie for distriktene i Trøndelag og Nordland.

Lavere fraktpris på medisinpakker tirsdag og torsdag

OPPLEV SKEISNESSETS HEMMELIGHETER

Påbud med bruk av hjelm i hula. 

Kommunaldepartementet har gitt Leka kommune ca kr 770 000,- for å kunne støtte det lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber.

De siste dagers varme og tørre vær har økt faren for skog- og terrengbrann. Husk bålforbudet og ta hensyn når du griller.