MANGE SPENNENDE LEDIGE STILLINGER!

Folkehelsekoordinator, avdelingsleder, sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider

Se fullstendig oversikt her: ledige stillinger

Utlysing av mulighet til å søke midler - frist 15.februar 2021

Leka kommune har ledig 100% vikariat som pedagogisk leder på småbarnsavdelingen i Leka barnehage ut 2021, med mulighet for forlengelse.

Onsdag kveld ankom de første vaksinedosene til Leka. Den første vaksinen ble satt torsdag 07.01 og det var Atle Pedersen som ble førstemann til å få vaksinen.

   

Bygger du ny helårsbolig i Leka kommune, gir vi deg inntil kr 300 000. 

17.12.2020 vedtok kommunestyret budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2023, samt fastsatte satser for kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt for 2021. 

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt og unikt studietilbud innenfor sykepleie for distriktene i Trøndelag og Nordland.

Lavere fraktpris på medisinpakker tirsdag og torsdag

Påbud med bruk av hjelm i hula.