LEDIG STILLING FOR BARNEHAGELÆRER

Tiltredelse 1.august 2021

100% BARNEHAGELÆRER, fra 1.august 2021

Her kan lese mer om stillingen.

Leka kommune har fått tildelt kr 250 000,- i tilskudd til bruk på lokale tiltak som følge av covid-19 pandemien.

Vi lodder interessen for innsamling av jernskrot våren 2021.

Tltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale

Tiltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale

I perioden 9. mars til 22. april vil de fleste av regionens fastlegekontor holde stengt helt eller delvis i 2 dager.

Formannskapets forslag til offentlig ettersyn februar 2021

Sykepleier 100 % stilling og helsefagarbeider 100 % stilling. 

 

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

Du vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillinger

Stillingene er underlagt avdelingsleder  for hjemmebaserte tjenester.

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Utlysing av mulighet til å søke midler - frist 15.februar 2021

Onsdag kveld ankom de første vaksinedosene til Leka. Den første vaksinen ble satt torsdag 07.01 og det var Atle Pedersen som ble førstemann til å få vaksinen.

   

Bygger du ny helårsbolig i Leka kommune, gir vi deg inntil kr 300 000. 

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt og unikt studietilbud innenfor sykepleie for distriktene i Trøndelag og Nordland.

Lavere fraktpris på medisinpakker tirsdag og torsdag

Påbud med bruk av hjelm i hula.