Påbud med bruk av hjelm i hula. 

Sentrale myndigheter har etablert en landsdekkende ordning som er ment å motvirke noe av de negative økonomiske virkningene Covid-19 pandemien har påført næringslivet. 

De siste dagers varme og tørre vær har økt faren for skog- og terrengbrann. Husk bålforbudet og ta hensyn når du griller.