FERIEVIKARER LEKA SYKESTUE OG HJEMMETJENESTEN SOMMEREN 2021

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2021, og i tillegg er blid og positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og omsorgstjenesten.

Vi trenger deg både på Leka sykestue og hjemme hos brukere. I tillegg til pleiepersonell, må vi ha folk til å bemanne kjøkken og vaskeri.

Vi søker:

Sykepleiere/-studenter, vernepleiere/-studenter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, vaskeri- og kjøkkenpersonell.

Generelt:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til

Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025

Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no  

Søknadsfrist 1.mars 2021

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

Stillingene er underlagt avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester.

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

Du vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillinger

Stillingene er underlagt avdelingsleder  for hjemmebaserte tjenester.

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Utlysing av mulighet til å søke midler - frist 15.februar 2021

Onsdag kveld ankom de første vaksinedosene til Leka. Den første vaksinen ble satt torsdag 07.01 og det var Atle Pedersen som ble førstemann til å få vaksinen.

   

Bygger du ny helårsbolig i Leka kommune, gir vi deg inntil kr 300 000. 

17.12.2020 vedtok kommunestyret budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2023, samt fastsatte satser for kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt for 2021. 

Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt og unikt studietilbud innenfor sykepleie for distriktene i Trøndelag og Nordland.

Lavere fraktpris på medisinpakker tirsdag og torsdag

Påbud med bruk av hjelm i hula.