Fergeberedskap og hviletid

Møte med AtB neste uke.

Ordfører har vært i kontakt med AtB nå på morgenen og vil informere om følgende:

AtB kommer til Leka neste uke og ha møte med Leka kommune. De vil da presentere en løsning på utfordringene med hviletid for mannskapet og at ferga ligger stille pga ambulansetur på natt.  

AtB vil samtidig ha møte med drosjenæringen. 

Vennlig hilsen ordfører, med ønske som god helg.