Høring - Reguleringsplan - Masseuttak i Stilla, plan-ID 2022-004

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, vedtok formannskapet i Leka kommune av møte 23.05.2024 F-sak 32/24 å legge reguleringsplan for Stilla masseuttak ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Reguleringsplan - Masseuttak i Stilla, plan-ID 2022-004