FAKTURABEHANDLING I LEKA KOMMUNE

Leka kommune mottar faktura på tre måter

1.  FAKTUARER i EHF format

Leka kommune ønsker å motta fakturaer elektronisk på EHF.  Vi ønsker å være effektive, samtidig som vi sparer miljøet. Det forutsetter at vi mottar faktura elektronisk fra dere leverandører.

Lekas kommune EHF adresse (elektronisk adresse) 0192:944484574 

2. FAKTURAER PÅ E-POST som PDF

Leverandører som ikke har mulighet til å sende faktura på EHF, 

kan sende PDF-faktura via e-post:

PDF-faktura sendes til e-post fakturamottak@leka.kommune.no

3.FAKTURA PÅ PAPIR

Leverandører som ikke har mulighet til å sende faktura via EHF eller PDF kan sende papirfakturaer. 

Papirfakturaer kan sendes til:

Leka kommune

Fakturamottak

Leknesveien 67

7994 Leka