Orange farevarsel - sterk vind på lørdag 3. februar

Det er sendt ut orange farevarsel om sterk vind lørdag 3. februar.  Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på 35-43 m/s fra vest, og sterk storm på kysten. I indre strøk er det ventet vindkast på 30-35 m/s. Vinden vil øke først på kysten.

Anbefalinger

 • Fest alle løse gjenstander
 • Unngå ferdsel på utsatte steder
 • Beregn ekstra tid til transport og kjøring
 • Vurder om reisen er nødvendig
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
 • Sjekk veimeldinger (175.no)
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade

 

Konsekvenser

 • Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over
 • Fare for skade på bygninger og infrastruktur
 • Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes
 • Broer kan bli stengt
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet
 • Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen
 • Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen
 • Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer