Fergesambandet Skei - Gutvik

Ordfører orienterer:

AtB har bestemt at det innføres 4 skift på sambandet Skei-Gutvik fra 1.1.2025, når nytt anbud trer i kraft. 
Det jobbes kontinuerlig med å på på plass en midlertidig dispensasjon fra hviletiden. 
Saken ligger nå til behandling hos samferdselsdepartementet og hos nærings- og fiskeridepartementet.