Oppdatert informasjon, råd og veiledning i forbindelse med koronautbruddet

Aktuelt

  • 23.06.2020 Stor fare for terrengbrann
    De siste dagers varme og tørre vær har økt faren for skog- og terrengbrann. Husk bålforbudet og ta hensyn når du griller.
  • 04.06.2020 Tilskudd til tiltak i beiteområder
    Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hva skjer i Leka