Ledige stillinger

Tiltredelse 1.august 2021

Tltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale

Tiltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale

Sykepleier 100 % stilling og helsefagarbeider 100 % stilling. 

 

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

Du vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillinger

Stillingene er underlagt avdelingsleder  for hjemmebaserte tjenester.

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

40 % stilling, i første omgang til september