Ledige stillinger

Leka kommune har ledig 100% vikariat som pedagogisk leder på småbarnsavdelingen i Leka barnehage ut 2021, med mulighet for forlengelse.

Vi du bli folkehelsekoordinator i Leka kommune? 

50 % fast stilling i hjemmebaserte tjenester

40 % stilling, i første omgang til september