Ledige stillinger

Sykepleier/vernepleier

Det er ledige stillinger for sykepleiere og vernepleiere ved Leka sykestue og i kommunens hjemmetjeneste.

Fortløpende tilsetting og snarlig tiltredelse.

Ledig helsefagarbeiderstilling i Leka kommune for snarlig tiltredelse