Leka 2035

Samfunnsplanen legger grunnlag for hvordan Leka kommune skal utvikle seg og drives i årene framover. Nå kan du være med og forme framtiden til deg selv og alle andre som bor i Leka. Det gjør du med å komme med innspill til planarbeidet som nå er i gang.

Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål- og satsingsområder for kommunen de neste 12 årene. Samfunnsdelen skal sikre helhetlig og langsiktig styring av Leka kommune.

Her finner du planstrategien (DOCX, 791 kB) for Leka kommune og her finner du planprogrammet. (DOCX, 391 kB)

 • Har du tanker eller ønsker om hvilke satsingsområder Leka skal ha fokus på?
 • Ønsker du bidra til utviklingen av kommunen på en positiv måte?
 • Da kan du gi oss tilbakemelding nå.

Vi ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte, næringsliv og andre på disse spørsmålene samt andre innspill du eller dere måtte ha på hjerte:

Hva er dine hjertesaker som innbygger i Leka?

 • Hva synes du er bra med å bo i Leka og som vi må ta med oss videre i utviklingen av kommunen?
 • Hvilke utfordringer i samfunnsutviklingen i Leka mener du vi må arbeide mer med?
 • Hvordan opplever du kommunen som leverandør av tjenester?
 • Hva er det viktig for deg å ta vare på? Mitt lykkested……..Min beste opplevelse i Leka………….

​​​
Hvordan vil du at kommunen skal se ut om 5-10-15 år?

 • Min drøm for Leka……..
 • Hva bør Leka kommune satse på/prioritere i årene framover?
 • Hva er det viktig for deg å legge til rette for?
 • Hvordan kan vi etablere felles kultur og «vi – følelse» i hele kommunen?

Hvordan gi innspill:

Det vil bli annonsert ulike aktiviteter framover. Du kan delta på kafèdialog, gjestebud og møter. I sommer vil du bli invitert til å delta på en digital spørreundersøkelse. Alle kan også sende inn innspill direkte via brev, e-post eller ved å ta kontakt på telefon. Skolen og barnehagen vil legge til rette for at barn og unge også kan delta i medvirkningsaktiviteter gjennom sin skole/barnehagehverdag.

Samfunnsplan - planprosessen foregår i tre faser.

   

Vi er nå i medvirkningsfasen hvor: 

 • alle skal ha muligheten til å medvirke.
 • ulike aktiviteter vil bli gjennomført for ulike grupperinger av befolkningen
 • innspillene som kommer inn i prosessen skal publiseres på kommunens hjemmeside underveis slik at befolkningen holdes oppdatert.

Å skape fremtidens Leka er et felles ansvar. I en planprosess er det ikke bare sluttproduktet som er målet, men også veien dit. Det å skape samfunnsdebatt, engasjement blant innbyggerne- og organisasjoner, og forståelse av planverk er viktige elementer i arbeidet.