Søk om redusert foreldrebetaling

Det er mulig å søke om redusert betaling for barnehageplass. Redusert betaling innvilges etter en vurdering av familiens samlede dokumenterte inntekt. Du kan også søke om gratis kjernetid.

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 74 38 70 00

Åpningstid kl. 10:00-14:00