Priser, opptak og frister

Frist for hovedopptak for barnehageåret 2023/2024 er 20.04.2023.

Hovedopptak 2023 er i april, ellers er det suppleringsopptak gjennom hele året ved ledig kapasitet.

Pris for barnehageplass finner du her

Adresse

Besøksadresse:

Klokkargårdsveien 20

7994 Leka

 

Postadresse: 

Leka barnehage

Leknesveien 67

7994 LEKA