KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig

innsyn:

Søknad akvakultur i Leka kommune i Trøndelag

Søker: Mowi Seawater Norway AS

Søknaden gjelder: Arealendring

Søkt størrelse: uendret

Lokalitet: Slokkholmen Ø

Koordinater: Midtpunkt anlegg 65° 2.366N 11° 29.094E 

 Midtpunkt fôringsflåte: 65° 2.344N 11° 29.281E

Kontaktadresse: post@leka.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Leka kommunes hjemmeside.. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Trøndelag fylkeskommune - Mowi Seawater Norway AS - Søknad om arealendring på lokaliteten 12712 Slokkholmen Ø - Offentlig ettersyn og kommunal behandling (PDF, 27 MB)