A  A  A

Barnehageplasser 2018/2019

Søknadsfrist 20.mars 2018

Utlysing av barnehageplasser –

Hovedopptak barnehageåret 2018/2019.

Leka barnehage er for barn i alderen 8 mnd. til 6 år.

Åpningstider er mandag til fredag kl.0715 – 1600.

Det kan søkes om hel plass eller delplass.

Når et barn har fått plass i barnehage, regnes barnet automatisk som søker ved neste hovedopptak hvis foreldrene ikke melder fra om annet.

Foreldrene plikter videre å melde fra før hovedopptak dersom barnets livssituasjon slik den fremgår av den opprinnelige søknaden er vesentlig endret, eller man ønsker utvidelse eller reduksjon av barnehageplass. Søknadsskjema fås på servicekontoret eller hentes fra hjemmesida. Leveres/sendes signert til: Leka kommune, Servicekontoret, Leknesveien 67, 7994 LEKA

Søknadsfrist: 20.mars 2018.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb