A  A  A

Ledig stilling for daglig leder SFO

Publisert 24.05.16, KH
Årsvikariat for daglig leder SFO, 40 % stilling
[Les mer]

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Publisert 19.05.16, KH
[Les mer]

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Publisert 18.05.16
Les mer om tjenesten her -
[Les mer]

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Publisert 27.04.16
Søknad om ny lokalitet Midt-Norsk Havbruk AS
[Les mer]

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

Publisert 14.03.16, BM

Vi trenger hjelp til kartlegging av bredbåndshastighet i kommunen.

Gå inn på www.nettfart.no og meld inn resultatet til Leka kommune


[Les mer]

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

[Les mer]

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

TOTALT BÅLFORBUD FRA OG MED I DAG
[Les mer]

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Publisert 11.11.15
I hht kommunelovens § 44-7 og § 45-3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med de forslag til vedtak som foreligger legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
[Les mer]

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Publisert 17.09.15
[Les mer]

Valgresultat kommunestyret

[Les mer]

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Nytt om renovasjon våren 2014

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb