A  A  A

Leka Vassverk SA - viktig melding til våre abonnenter

Publisert 20.05.15, BM

For å sikre fremtidig god vannkvalitet i henhold til "Drikkevannsforskriften" har styret besluttet omfattende spyling av hovednettet i uke 23 og 24 (mandag 2. til fredag 12. juni).

Dette innebærer at vannet vil være avstengt i perioder mellom kl. 22.00 og 06.00

[Les mer]

17.MAI PÅ LEKA

Her er programmet for dagen, med noen små endringer i timeplanen i forhold til det som sto i siste utgave av Lekaposten.
[Les mer]

Ledige undervisnings- og assistentstillinger i Leka kommune

Publisert 12.05.15, kho
[Les mer]

Folkemøte

Publisert 17.04.15, BM

Leka kommune inviterer til folkemøte – kommunereform -

Herlaughallen onsdag 22. april kl. 1830 - 2230

[Les mer]

Høring: Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Publisert 20.03.15, Kirsti Hoff
Vi ønsker innspill om kollektivtransport
[Les mer]

Kommunereformen 2014 – 2015 Status og prioritet.

Ordføreren orienterer -

[Les mer]

Endra åpningstid miljøtorg / gjenvinningsstasjon / "Rulle" på Leka

Leka kommune har dessverre oppgitt åpningsdager som ikke eksisterer!
[Les mer]

KUNNGJØRING

Publisert 14.01.15, Kirsti Hoff

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Korrigert lengdegrad.
 

[Les mer]

Øykommuneprosjektet og spørreskjema

Publisert 09.01.15, Kirsti Hoff
Ikke alle skal delta i spørreundersøkelsen – få mer informasjon om gjennomføringen her.

[Les mer]

Leka-pakka

Her vil du finne informasjon om mulighetene i Leka-pakka.

[Les mer]

Nytt om renovasjon fra januar 2015

Er du registrert på riktig adresse?

Julebesøk på Lekatun

Har du mottatt spørreskjema?

Reguleringsplan Tørrisenget 2, Leka kommune.

Alminnelig ettersyn

Heimkjær

VRIMMEL

Kajakk for nybegynnere

TV-aksjonen 19.oktober 2014

Reguleringsplan Tørriseng 2 legges ut til høring

Slamtømming

Skoleruta 2014 - 2015

Miljøtorget tar i mot det meste - og det er gratis for deg.

Har du bruk for bestillingstransport?

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Program for Herlaugsdagene

Stor brannfare - bålforbud i Leka kommune

Lekaposten - nett eller papir?

Solsemhula

Lekaposten kun elektronisk

Kreftkoordinator

Velkommen tilbake!

Nytt om renovasjon våren 2014

Hytterenovasjon

Husnummer i Leka

Informasjon til skattyterne - betal tilleggsforskudd og unngå restskatt

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Reguleringsplan Gangstøa hyttefelt - endringer

Vi anbefaler...

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Ny høring lagt ut

Renovasjon

Infomasjon til arbeidsgivere

Hedret for mangeårig engasjement

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Elektronisk skattekort for 2014 - for arbeidsgiver

Elektronisk skattekort fra 2014 - for arbeidstaker

Hytterenovasjon

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Filmer om Leka

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Vegnavn i Leka kommune

Tidlig jaktstart på grågås i Leka, Nærøy og Vikna

Lekafestival 2013

Adressetildeling

Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn - offentlig høring

Informasjon fra teknisk

Borgerundersøkelsen Ytre Namdal

Drosjetilbud i Leka kommune

Kunngjøring - pristilbud

Hytterenovasjon

"Grensesprengende geologi"

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb