A  A  A

Ledige stillinger i Leka barnehage

Vikariater til mars 2018 pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeider.
[Les mer]

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

30.april fra kl.1930
[Les mer]

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

29.april fra kl.2000
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka kommune

Publisert 10.04.17, BM
50 % vikariat som hjemmehjelp, mai 17-april 18
80 % fast stilling som lærer fra 01.08.17
60 % vikariat + 20 % vikar som lærer 01.08.17-31.07.18
50 % vikariat + 20 % vikar som lærer 01.08.17-31.12.17
55 % midlertidig stilling som spesialpedagog i voksenopplæringen 01.08.17-31.07.18

Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt kontaktinformasjon til referanser sendes: Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no
[Les mer]

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Publisert 06.04.17, BM
[Les mer]

Interessert i kajakk?

Padlegruppa inviterer til møte onsdag 29.mars kl.180 
[Les mer]

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Se sendinga her!
[Les mer]

Folkemøte: kommunereformen

Publisert 09.03.17

Herlaughallen tirsdag 28.mars kl. 20:30

Tema:          Kommunereformen

Innleder:     Per Gunnar Stensvaag, sentraliseringsmotstander, kommunestyre-representant i Trysil og flykaptein i SAS. Han har flydd Norge opp og ned og går nå i rute til New York. Fra verdens tak og fugleperspektiv ser han verdien i å jobbe for små samfunn. Han har holdt 84 foredrag – uten betaling, deltok på Debatt sammen med ordføreren.


HVA ER STATUS OG HVILKE MULIGHETER HAR VI?

[Les mer]

Ledige stillinger - lærer

Det søkes etter lærervikar(er) ut skoleåret 2016/17.

[Les mer]

Ledige stillinger i Leka barnehage

Pedagogisk leder 100 % og barne- og ungdomsarbeider/assistent 50 %
[Les mer]

L’Enfant de la Patrie

Ledige stillinger i Leka kommune

Ledig stilling

Ledige stillinger i Leka kommune

Bassenget et åpent

Søknad om arealjustering Slokkholmen til offentlig innsyn

Sommerjobb - ferievikarer

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

LEDIG STILLING FOR ØKONOMIMEDARBEIDER

LEDIG STILLING

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Legetjenesten i Leka

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb