A  A  A

Program for Herlaugsdagene

Publisert 13.07.14, BM

Årets Lekafesteival Herlaugsdagene er i gang.

Her finner du program for dagene.

[Les mer]

Stor brannfare - bålforbud i Leka kommune

Publisert 09.07.14, BM
Fra og med 7. juli utvides generelt forbud mot å gjøre opp ild i skogmark til å gjelde all bruk av åpen ild - også i strandsonen.
[Les mer]

Har du bruk for bestillingstransport?

Publisert 21.06.14, Kirsti Hoff
[Les mer]

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Publisert 20.06.14, Kirsti Hoff
Du kan søke om tillatelse for første gang, eller søke om fornyet tillatelse hvis kortet ditt er for gammelt. Du kan ha rett til parkeringstillatelse både som sjåfør og som passasjer.
[Les mer]

Kunngjøring

Publisert 10.06.14, Kirsti Hoff

Høring reguleringsplan, Gangstøa hytte - og boligområde, Gnr 17 bnr 22, med endring.

[Les mer]

Lekaposten - nett eller papir?

Publisert 04.06.14, Kirsti Hoff
Vi ber om hjelp til å finne ut hvem som fortsatt vil ha Lekaposten levert i postkassen.

[Les mer]

Solsemhula

Publisert 31.05.14, Kirsti Hoff
Fra og med 7. juni er guidinga til Solsemhula i gang for sommeren!

[Les mer]

Skoleruta 2014 - 2015

Publisert 31.05.14, Kirsti Hoff

[Les mer]

Lekaposten kun elektronisk

Publisert 29.05.14, Kirsti Hoff

Nå skjer det endringer i produksjon og distribusjon av Lekaposten - se hvilke konsekvenser det får for deg;


[Les mer]

Miljøtorget tar i mot det meste - og det er gratis for deg.

Publisert 29.05.14, Kirsti Hoff
Åpent tirsdag kl.1500 - 1800 i oddetallsuker, hele sommeren -
se her hva du kan levere til miljøtorget


[Les mer]

Medisin og utleveringstid

Kreftkoordinator

Velkommen tilbake!

Nytt om renovasjon våren 2014

Hytterenovasjon

Husnummer i Leka

Informasjon til skattyterne - betal tilleggsforskudd og unngå restskatt

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Reguleringsplan Gangstøa hyttefelt - endringer

Vi anbefaler...

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Ny høring lagt ut

Renovasjon

Infomasjon til arbeidsgivere

Hedret for mangeårig engasjement

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Elektronisk skattekort for 2014 - for arbeidsgiver

Elektronisk skattekort fra 2014 - for arbeidstaker

Hytterenovasjon

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Filmer om Leka

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Vegnavn i Leka kommune

Tidlig jaktstart på grågås i Leka, Nærøy og Vikna

Lekafestival 2013

Adressetildeling

Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn - offentlig høring

Informasjon fra teknisk

Borgerundersøkelsen Ytre Namdal

Drosjetilbud i Leka kommune

Kunngjøring - pristilbud

Hytterenovasjon

"Grensesprengende geologi"

Leka kommune - lokalsamfunn med MOT

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb