A  A  A

Høring av Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal

Formannskapene i Leka, Nærøy og Vikna har vedtatt at utarbeidet forslag til felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan m/ vedlegg legges ut til høring i perioden fram til 1. september 2017.

[Les mer]

Ledig stilling i voksenopplæringa

Lærer 80 % stilling
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka kommune

Musikk- og kulturskolelærer, grunnskolelærer og daglig leder SFO
[Les mer]

Spelet om Kong Herlaug

[Les mer]

Ledig stilling

Publisert 23.05.17, BM
Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Namdal, 100 % fast stilling
[Les mer]

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Publisert 23.05.17, BM
[Les mer]

Ledige stillinger voksenopplæringen

Sommerprogrammet 2017
[Les mer]

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Publisert 02.05.17, BM
Rulle er et tilbud til private husholdninger i kommunen som MNA har oppdrag i.
[Les mer]

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Publisert 27.04.17, BM
[Les mer]

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Publisert 27.04.17, BM
FAU ved Leka barne- og ungdomsskole inviterer til temakveld på Leka Brygge torsdag 4. mai kl. 1900-2100.[Les mer]

Ledige stillinger i Leka barnehage

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Ledige stillinger i Leka kommune

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

Ledige stillinger - lærer

Ledige stillinger i Leka barnehage

L’Enfant de la Patrie

Ledige stillinger i Leka kommune

Ledig stilling

Ledige stillinger i Leka kommune

Bassenget et åpent

Søknad om arealjustering Slokkholmen til offentlig innsyn

Sommerjobb - ferievikarer

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

LEDIG STILLING FOR ØKONOMIMEDARBEIDER

LEDIG STILLING

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Legetjenesten i Leka

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb