A  A  A

Slamtømming

Publisert 19.07.16, KH
Uke 30 er det planlagt tømming av septiktanker
[Les mer]

Tidlig jakt på grågås.

Publisert 13.07.16
Fra 26.juli er det adgang til jakt på grågås, 15 dager før ordinær jakt starter.
[Les mer]

HAR DERE BYGGEPLANER ?

Publisert 24.06.16
Leka kommunestyre ønsker å finne ut av hvor stort behov det er for byggeklare tomter i Leka kommune .
[Les mer]

NAV stenger Leka-kontoret i sommer

Publisert 23.06.16
Stengt uke 28, 29, 30 og 31.

FORSØPLING

Publisert 21.06.16
Det må IKKE settes ting/søppel på området ved miljøtorget - det blir ikke fjernet!
[Les mer]

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Publisert 02.06.16
Lege på plass 
[Les mer]

Legetjenesten i Leka

Publisert 31.05.16

Øyeblikkelig hjelp - ring 113

Legevakt - ring 116117

[Les mer]

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Publisert 19.05.16, KH
[Les mer]

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Publisert 18.05.16
Les mer om tjenesten her -
[Les mer]

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Publisert 27.04.16
Søknad om ny lokalitet Midt-Norsk Havbruk AS
[Les mer]

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Nytt om renovasjon våren 2014

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei



 Powered by Makeweb