A  A  A

Folkemøte

Publisert 17.04.15, BM

Leka kommune inviterer til folkemøte – kommunereform -

Herlaughallen onsdag 22. april kl. 1830 - 2230

[Les mer]

Høring: Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Publisert 20.03.15, Kirsti Hoff
Vi ønsker innspill om kollektivtransport
[Les mer]

Kommunereformen 2014 – 2015 Status og prioritet.

Ordføreren orienterer -

[Les mer]

Endra åpningstid miljøtorg / gjenvinningsstasjon / "Rulle" på Leka

Leka kommune har dessverre oppgitt åpningsdager som ikke eksisterer!
[Les mer]

KUNNGJØRING

Publisert 14.01.15, Kirsti Hoff

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Korrigert lengdegrad.
 

[Les mer]

Øykommuneprosjektet og spørreskjema

Publisert 09.01.15, Kirsti Hoff
Ikke alle skal delta i spørreundersøkelsen – få mer informasjon om gjennomføringen her.

[Les mer]

Leka-pakka

Her vil du finne informasjon om mulighetene i Leka-pakka.

[Les mer]

Nytt om renovasjon fra januar 2015

Publisert 10.12.14, Kirsti Hoff
[Les mer]

Er du registrert på riktig adresse?

Publisert 10.12.14, Kirsti Hoff
Det kan komme storfolk til gårds...
[Les mer]

Julebesøk på Lekatun

Publisert 15.12.14, BM

 Tusen takk for flott minikonsert!

 

[Les mer]

Har du mottatt spørreskjema?

Reguleringsplan Tørrisenget 2, Leka kommune.

Alminnelig ettersyn

Heimkjær

VRIMMEL

Kajakk for nybegynnere

TV-aksjonen 19.oktober 2014

Reguleringsplan Tørriseng 2 legges ut til høring

Slamtømming

Skoleruta 2014 - 2015

Miljøtorget tar i mot det meste - og det er gratis for deg.

Har du bruk for bestillingstransport?

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Program for Herlaugsdagene

Stor brannfare - bålforbud i Leka kommune

Lekaposten - nett eller papir?

Solsemhula

Lekaposten kun elektronisk

Kreftkoordinator

Velkommen tilbake!

Nytt om renovasjon våren 2014

Hytterenovasjon

Husnummer i Leka

Informasjon til skattyterne - betal tilleggsforskudd og unngå restskatt

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Reguleringsplan Gangstøa hyttefelt - endringer

Vi anbefaler...

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Ny høring lagt ut

Renovasjon

Infomasjon til arbeidsgivere

Hedret for mangeårig engasjement

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Elektronisk skattekort for 2014 - for arbeidsgiver

Elektronisk skattekort fra 2014 - for arbeidstaker

Hytterenovasjon

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Filmer om Leka

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Vegnavn i Leka kommune

Tidlig jaktstart på grågås i Leka, Nærøy og Vikna

Lekafestival 2013

Adressetildeling

Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn - offentlig høring

Informasjon fra teknisk

Borgerundersøkelsen Ytre Namdal

Drosjetilbud i Leka kommune

Kunngjøring - pristilbud

Hytterenovasjon

"Grensesprengende geologi"

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb