A  A  A

Publisert 19.12.14, BM

Henting av avfall og åpningstider miljøstasjoner i jula

Publisert 19.12.14, BM

Informasjon fra MNA om henting av avfall og åpningstider på miljøstasjoner i jula.

[Les mer]

Julebesøk på Lekatun

Publisert 15.12.14, BM

 Tusen takk for flott minikonsert!

 

[Les mer]

Har du mottatt spørreskjema?

Publisert 10.12.14, Kirsti Hoff

I tilknytning til kommunereformen og øykommuneprosjektet skal det nå samles inn opplysninger fra folket.

[Les mer]

Nytt om renovasjon fra januar 2015

Publisert 10.12.14, Kirsti Hoff
[Les mer]

Er du registrert på riktig adresse?

Publisert 10.12.14, Kirsti Hoff
Det kan komme storfolk til gårds...
[Les mer]

Reguleringsplan Tørrisenget 2, Leka kommune.

Publisert 01.12.14, Kirsti Hoff

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Leka kommunestyre i møte 27.11.14 k-sak 62/14 reguleringsplan for Tørrisenget 2.

[Les mer]

Alminnelig ettersyn

Publisert 13.11.14, BM

Budsjett 2015, drift og investering

Økonomiplan 2015-2018, drift og investering

Kommunale avgifter 2015

Høringsfrist: fredag 28.11.14 kl. 1000

[Les mer]

Heimkjær

Publisert 23.10.14, BM

Der er klart for tidenes første Heimkjær-treff!

"Heimkjær" er en videreføring av Hoga Heim-treffene som har vært arrangert i Trondheim 8 ganger tidligere.

"Heimkjær" omfatter alle Namdalskommunene og arrangeres på Clarion Brattøra fredag 31. oktober.

[Les mer]

VRIMMEL

Publisert 19.09.14, BM

Fra 27. oktober til og med 7. november vil det være duket for store, varierte kulturelle opplevelser for både store og små på Leka. Noen arrangement vil kun være for skoleelever, men mange er åpne for alle.

[Les mer]

Kajakk for nybegynnere

TV-aksjonen 19.oktober 2014

Reguleringsplan Tørriseng 2 legges ut til høring

Slamtømming

Skoleruta 2014 - 2015

Miljøtorget tar i mot det meste - og det er gratis for deg.

Har du bruk for bestillingstransport?

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Program for Herlaugsdagene

Stor brannfare - bålforbud i Leka kommune

Lekaposten - nett eller papir?

Solsemhula

Lekaposten kun elektronisk

Kreftkoordinator

Velkommen tilbake!

Nytt om renovasjon våren 2014

Hytterenovasjon

Husnummer i Leka

Informasjon til skattyterne - betal tilleggsforskudd og unngå restskatt

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Reguleringsplan Gangstøa hyttefelt - endringer

Vi anbefaler...

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Ny høring lagt ut

Renovasjon

Infomasjon til arbeidsgivere

Hedret for mangeårig engasjement

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Elektronisk skattekort for 2014 - for arbeidsgiver

Elektronisk skattekort fra 2014 - for arbeidstaker

Hytterenovasjon

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Filmer om Leka

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Vegnavn i Leka kommune

Tidlig jaktstart på grågås i Leka, Nærøy og Vikna

Lekafestival 2013

Adressetildeling

Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn - offentlig høring

Informasjon fra teknisk

Borgerundersøkelsen Ytre Namdal

Drosjetilbud i Leka kommune

Kunngjøring - pristilbud

Hytterenovasjon

"Grensesprengende geologi"

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb