A  A  A

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

[Les mer]

Ledig stilling

Den kommunale musikk- og kulturskolen søker etter lærer!
[Les mer]

Ledig stilling i Leka kommune

ØKONOMIMEDARBEIDER
[Les mer]

Etter helgas snøfall er det ekstraordinære bålforbudet opphevet.


SOMMERJOBB - FERIEVIKARER

Ledige stillinger innen pleie- og omsorgsområdet sommeren 2016

[Les mer]

Ledig stilling i Leka kommune

Ansvar for psykiatri- og rusarbeid
[Les mer]

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

TOTALT BÅLFORBUD FRA OG MED I DAG
[Les mer]

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Publisert 11.11.15
I hht kommunelovens § 44-7 og § 45-3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med de forslag til vedtak som foreligger legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
[Les mer]

Invitasjon til nytt treff for Lekas ungdommer

Publisert 04.11.15

Oppfølging av pub-treff i juni - sett av tirsdag 24.november kl.1900 - 2215.

[Les mer]

Orienteringsmøte bosetting av flyktninger i Leka kommune

Onsdag 23.09.2015 kl. 2030 i Herlaughallen
[Les mer]

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Foreldrebetaling barnehage

Valgresultat kommunestyret

Slamtømming

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Vedtak i navnesak 2015/4

1. september innføres felles legevaktnummer for hele landet.

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Leka-brosjyren - turistguide

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Guidet busstur på Leka

LEKAFESTIVALEN 2015 - programmet er klart!

LEKA VASSVERK SA NY OPPDATERING 5.6. OM STENGING AV VATN I UKE 24.

LEKA VASSVERK SA - oppdatert info pr. 04.06. kl. 12.00

LEKA VASSVERK – OPPDATERT INFO OM AVSTENGING AV VANN!

Leka Vassverk SA - viktig melding til våre abonnenter

17.MAI PÅ LEKA

Folkemøte

Høring: Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Kommunereformen 2014 – 2015 Status og prioritet.

Endra åpningstid miljøtorg / gjenvinningsstasjon / "Rulle" på Leka

KUNNGJØRING

Øykommuneprosjektet og spørreskjema

Leka-pakka

Nytt om renovasjon fra januar 2015

Er du registrert på riktig adresse?

Julebesøk på Lekatun

Har du mottatt spørreskjema?

Reguleringsplan Tørrisenget 2, Leka kommune.

Alminnelig ettersyn

Heimkjær

VRIMMEL

Kajakk for nybegynnere

TV-aksjonen 19.oktober 2014

Reguleringsplan Tørriseng 2 legges ut til høring

Slamtømming

Skoleruta 2014 - 2015

Har du bruk for bestillingstransport?

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Program for Herlaugsdagene

Stor brannfare - bålforbud i Leka kommune

Lekaposten - nett eller papir?

Solsemhula

Lekaposten kun elektronisk

Kreftkoordinator

Velkommen tilbake!

Nytt om renovasjon våren 2014

Hytterenovasjon

Husnummer i Leka

Informasjon til skattyterne - betal tilleggsforskudd og unngå restskatt

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Reguleringsplan Gangstøa hyttefelt - endringer

Vi anbefaler...

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Ny høring lagt ut

Renovasjon

Infomasjon til arbeidsgivere

Hedret for mangeårig engasjement

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Elektronisk skattekort for 2014 - for arbeidsgiver

Elektronisk skattekort fra 2014 - for arbeidstaker

Hytterenovasjon

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Filmer om Leka

Tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbankens regler

Vegnavn i Leka kommune

Tidlig jaktstart på grågås i Leka, Nærøy og Vikna

Lekafestival 2013

Adressetildeling

Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn - offentlig høring

Informasjon fra teknisk

Borgerundersøkelsen Ytre Namdal

Drosjetilbud i Leka kommune

Kunngjøring - pristilbud

Hytterenovasjon

"Grensesprengende geologi"

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb