A  A  A

Ledig stilling for musikklærer

Publisert 13.12.18, Kirsti Hoff
Vikariat våren 2019
[Les mer]

Kunngjøring

Publisert 11.12.18, Kirsti Hoff
Biomasseutvidelse Kvingra
[Les mer]

SPILLEMIDLER

Frist for søknad er 1.november 2018
[Les mer]

OFFENTLIG BADING HØSTEN 2018

Vi starter opp med offentlig bading onsdag 17. oktober

[Les mer]

"Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt."


Søndag 21.oktober er det mange som venter på deg...

[Les mer]

KUNNGJØRING

Søknad om biomasseutvidelse av akvakulturlokalitet


[Les mer]

Kystlandskapet i Ytre Namdal og Bindal - Hvor går vegen?

Publisert 13.09.18, BM

Temamøte om landbruket i regionen vår,

FREDAG 21. SEPTEMBER KL. 11.00 – 15.30

PÅ KULTURHUSET KOLVEREID, møterom Folla.

[Les mer]

HUNT4 - Leka kommune

Publisert 05.09.18, BM
Velkommen til kick off
Offisiell åpning av HUNT4 på Leka
mandag 10.september kl. 1500 på helsesenteret.
Kulturelle innslag og servering.
Vel møtt!
[Les mer]

Tømming av slamavskillere

I uke 32 utfører F & T Tankrens AS tømming av private slamavskillere (septiktanker) i Leka kommune.
[Les mer]

Tidlig start på jakt etter grågås i Leka, Vikna og Nærøy kommuner

Fylkesmannen fastsetter forskrift om jakt på grågås i perioden 26.7 til og med 9.8 for årene 2018-2021 i kommunene Leka, Vikna og Nærøy. Jakten skal organiseres i de enkelte jaktfelt og skal kun skje på dyrket mark fram til ordinær jaktstart. I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 24.00. til kl. 10.00.
[Les mer]

"Nå er det timebestilling som gjelder"

HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling!

Høring: Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Herlaugsdagene 2018

Fylkesmannens tilrådning av grensejustering på Austra

Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild

Navnesak i Leka kommune - HØRING

FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD

Bredbånd i Leka kommune - HØRING

Ekstra ferjeavganger på17.mai

UTREDNING OG TILRÅDNING OM EVENTUELL GRENSEJUSTERING PÅ AUSTRA – INNBYGGERUNDERSØKELSE

Fiberutbygging i Gutvik og Leka - informasjonsmøter

Gratis henting av jernskrot

Friluftsskolen på Leka uke 32

Leka - Årets Turbokommune

Oppfordring

"ELVA RENNER MOTSATT VEI"

Trafikksikkerhetsplan - høring

SMIL-midler 2018

INNHENTING AV PRISTILBUD

Turneteateret kommer til Leka

Barnehageplasser 2018/2019

MINKFANGING

Din fastlege

Kunngjøring - offentlig ettersyn

.

Invitasjon til kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar 2018.

Nytt kommunenummer

Servicekontoret endrer åpningstid

Trollfjell friluftsråd og Trollfjell geopark er nå ute med felles hjemmeside

Høringer

Søknadsfrist spillemidler

Veistenging

Bassenget åpner

Godkjent vannkvalitet

OPPDATERING DRIKKEVANN

BASSENGET STENGT

Melding til alle brukere tilknyttet Leka Vassverk

Fagmøte på Val VGS

Fv 17 – Nattestengt i Trolldalen ca. 2 km nord for Nordlandskorsen

KUNST Herlaughallen tirsdag 19.september kl.1900

Vannavstenging mandag

Ny fastlege i kommunen

Står du i manntallet?

Forhåndsstemmegiving i Leka kommune

Lørdag 29 Juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus

Nå kan du leie ut -

Har du husket å klippe hekken?

Enklere betaling

Tidligstemmegivning

Spelet om Kong Herlaug

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

L’Enfant de la Patrie

Bassenget et åpent

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb