A  A  A

MINKFANGING

Inspirasjonskveld


STED: Lekamøya Spiseri – tirsdag 27. februar.

Tid: Klokken 19.00

 

Representanter fra SNO (statens naturoppsyn) kommer hit for å holde foredrag om mink fanging.

En av foredragsholderne er Olav Inge Edvardsen fra SNO. Han har blant annet drevet med et minkprosjekt i Sør-Smøla landskapsvernområde. Området der består av 500 øyer, holme og skjær. Her har de systematisk tatt ut mink i to år (ved hjelp av hunder og feller), og utryddet minken fra området. Der har det ikke vært mink de siste 5 årene.

 

Mink er en uønsket art i norsk natur. Den er en effektiv predator og spesielt kolonihekkende sjøfugl er utsatt. Olav Inge Edvardsen, har opparbeidet seg stor kunnskap om minkens levesett har lang erfaring med minkfangst. Olav Inge vil dele sin kunnskap og erfaringer om minkens biologi, levesett og praktisk fangst med hund og feller.

 

Arrangementet er gratis, og vi håper så mange som mulig har lyst til å komme og lære mer om mink, og om jakt og fangst på mink.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil også delta på inspirasjonskvelden.

 

Det blir enkel servering.

 

Velkommen!

 

 

Med hilsen

 

Lokale ildsjeler

Leka kommune viltforvaltningen

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Natur oppsyn.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb