A  A  A

Tidligstemmegivning

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 01. juli tom 09. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje i hvilken som helst kommune i Norge.

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.

 

Henvendelse:

Leka servicekontor, telefon 743 87 000

E-post: post@leka.kommune.no

 

Valgstyret i Leka kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb