A  A  A

Kunngjøring

I hht Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS om ny lokalitet ved Kleppe ut til offentlig innsyn.


[Tilbake]


 Powered by Makeweb