A  A  A

FORSØPLING

Det må IKKE settes ting/søppel på området ved miljøtorget - det blir ikke fjernet!
Vi ser at det er satt kjøleskap og annet på den plassen hvor det kommer bil for å hente miljøavfall.
Dette er ikke greit, for vi har ingen ordning for å bli kvitt dette avfallet. "Rulle"/miljøavfall-bilen tar ikke med seg avfall uten at noen kommer og leverer det, og kommunen har ingen mulighet til å lagre eller deponere avfall.


[Tilbake]


 Powered by Makeweb