A  A  A

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

Vi trenger hjelp til kartlegging av bredbåndshastighet i kommunen.

Gå inn på www.nettfart.no og meld inn resultatet til Leka kommune


Les mer om fremgangsmåte for test av bredbåndshastighet her.


http://web03.makeweb.no/shared/graphics/designs/01275/files/topplogo.jpg

 

 

 Bredbåndsutbygging i Leka kommune


 

Høring

 

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at planen for utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut på høring i 1 måned.

 

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Leka kommune, inviteres her til å gjøre det innen 18. april 2016.

 

Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 10. mai 2016.

 

Leka kommune skal søke om støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i hele kommunen i felles søknad med kommunene Vikna og Nærøy. Det planlegges en utbygging der alle innbyggerne, fritidshuseierne og bedriftene skal bli tilbudt et grunnleggende godt bredbånd. Kommunen må følge kriteriene for utbygging som er satt av Nkom. Noen husstander i området Østby - Husby har i dag et bredbåndstilbud som tilsier at de ikke omfattes av denne utbygginga

 

En av forutsetningene for å søke om offentlig tilskudd fra denne ordninga, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen, og som kan være vesentlig for søknaden.

 

Utbygginga er avhengig av offentlig tilskudd og planlegges i utgangspunktet slik at det skal tilbys et grunnleggende godt bredbånd i hele kommunen. Leka kommune kan ikke garantere at alle vil få tilbud om bedre bredbånd.

 

Evalueringskriterier og innbyrdes vekting av ordninga kommer fram av tabellen under:

Nr

Evalueringskriterium

Vurderingselement

Vekting

1

Tallet på husstander som får et tilbud om bredband med grunnleggende god kvalitet

Tallet på nye aksesser (abonnenter) og relativ økning av dekning

30 %

2

Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

 Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler

25 %

 Investeringskostnad per aksess (abonnent)

Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt, etc

3

Lokal medfinansiering

 Lokal medfinansiering, sett iht. tallet på aktuelle brukere/kunder

20 %

Grad av egeninnsats

4

Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

Hvor sannsynlig det er at bredbandstilbudet kan opprettholdes og videreutvikles

15 %

5

Bedring av eksisterende bredbandstilbud

 Tallet på aksessar (abonnenter)som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkningen er

5 %

6

Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

 Samfunnsgevinsten som blir utløst av bredbandsbygginga

5 %

Konkrete eksempler på hva dette har å si for lokalt næringsliv etc.

 Bedring i mobildekninga

 

Ettersom privat og offentlig medfinansiering øker mulighetene for å få offentlig støtte, ber kommunen bl.a. om slike innspill. Tilbud om slik finansiering og andre konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

 

Frist for innspill er 18. april 2016.

 Innspillene sendes på e-post til post@leka.kommune.no   og merkes bredbåndsutbygging innspill.

 

Kontaktpersoner for spørsmål:  

Dataansvarlig i Leka/ Vikna Jørgen Sagvik, mail: jorgen.sagvik@vikna.kommune.no   eller

prosjektmedarbeider Håvard Vannebo, tlf 95159970, mail: hva@marinc.no

 

Kunngjøringen skjer kun på Leka kommunes hjemmeside.

 

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):  www.nkom.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb