A  A  A

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Leka kommune -

 

Rammer og retningslinjer for taksering

i henhold til lov om eiendomsskatt

 

  Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb