A  A  A

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Leka kommunestyre vedtok i k-sak 32/14, taksering av alle eiendommer i 2015 og innføring av eiendomskatt i 2016.

Leka kommunestyre vedtok i k-sak 32/14, taksering av alle eiendommer i 2015 og innføring av eiendomskatt i 2016. Dette gjelder både bebygd og ubebygde eiendommer, som ikke er fritatt etter eiendomsskatteloven §5 eller §7.

Taksering av eiendommene vil bli foretatt av firma Jeessaa AS, Bergen, i perioden juli- t.o.m november 2015.

Eiendommene besiktiges utvendig og fotograferes. Opplysninger fra kommunens registre, Matrikkelen og innsamlet informasjon vil gi grunnlag for vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommen.

Sakkyndig nemnd vil fatte vedtak om eiendomsskattetakst innen første halvdel av februar 2016.

Takst vil gjelde fra 01.01.2016. Kunngjøringen av eiendomsskatteliste foretas innen 28.02.2016.

Ønske om deltakelse på besiktigelse avtales med Eivind Aarland pr mail eller pr telefon. Ved kontakt må gårds og bruksnummer oppgis samt kontaktinfo.
            Eivind Aarland mailadresse: eaarl@broadpark.no
            Mobilnummer:  930 63 256

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at kommunen har veiledningsplikt etter §11 i forvaltningsloven. Dersom det ønskes veiledning, ta kontakt med kommunen.Kontaktinformasjon:
            Telefon 743 87 000
            Postadresse: Leka kommune, 7994 Leka


            E-post adresse: post@leka.kommune.no

 

Forhåndsvarslet som er sendt ut pr post, er sendt kun til en kontaktperson

pr eiendom.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen
Leka kommune
Eiendomsskattekontoret

[Tilbake]


 Powered by Makeweb