A  A  A

Administrative vedtak 2015

BYGGSAK

36/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak bygging av 4-mannsbolig samt tilknytning til kommunal kloakk, gnr 17 bnr 132

35/15 DBYGG      Sak utgått.

34/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, gjenreising av naust gnr 13 bnr 27 Bjørn Sturle Ekrem  

33/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, omlegging av veg gnr 14 bnr 61 Kvaløysjøveien  

32/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, fradeling av 2 tomter på Frøvikøya, ihht til reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya, gnr 8 bnr 29, eier

Oddgeir og Gunnhild Haug

31/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak gnr 15 bnr 121, bygging av veranda  

30/15                    Hull i nummerrekkefølge.

29/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt A6 og A7 ihht reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde, gnr 17 bnr 22, eier Jan Erling Pettersen

28/15 DBYGG      Søknad om bruksendring gnr 8 bnr 33 ihht til Frøvik og Frøvikøya reguleringsplan  

27/15 DBYGG      Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg på fritidsbolig gnr 11 bnr 19.  

26/15 DBYGG      Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 17 bnr 89, eier Bjørn Terje Hansen  

25/15 DBYGG     Søknad om tillatelse til tiltak gnr 8 bnr 40,Theodor Totland, bygging av terrasse  

24/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, infrastruktur ihht reguleringsplan for Tørrisenget gnr 2 bnr3

23/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, tilbygg, gnr 10 bnr 27, eier Lars Stene  

22/15 DBYGG      Fradeling av hyttetomt gnr 2 bnr 3 ihht til reguleringsplan Tørrisenget 2  

21/15 DBYGG      Søknad om utslippstillatelse gnr 11 bnr 1 Marine Harvest Norway AS  

20/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, oppføring av ny brakk, gnr 11 bnr 1, Marine Harvest Norway AS  

19/15 DBYGG      Midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig gnr 1 bnr 25, Gro Elise Goldfarb  

18/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, tilbygg gnr 1 bnr 16, Reidun Johannessen  

17/15 DBYGG      Tillatelse til tilknytning til kommunal kloakk gnr 3 bnr 50  

16/15 DBYGG      Midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25  

15/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak gnr 8 bnr 18, bygging av anneks, Øyvind Thorvik  

14/15 DBYGG      Tillatelse til tiltak, bygging av hytte på ny fradelt parsell fra gnr 3 bnr 2, eier Ole Morten Hansen og Kirsti Henriksen

13/15 DBYGG Tillatelse til tiltak, gjenreising av naust gnr 3 bnr 4 Charles Tveråmo

12/15 DBYGG Tillatelse til tiltak gnr 13 bnr 4, bygging av tilbygg til driftsbygning Tor-Even Stene

11/15 DBYGG Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt E1 ihht reguleringsplan for Gangstøa

hytte- og boligområde, gnr 17 bnr 22, eier Jan Erling Pettersen, kjøper Turid Berntzen


10/15     DBYGG  Tillatelse til tiltak, flytekai gnr 16 bnr 42, Skei Havneområde

9/15        DBYGG  Tillatelse til tiltak, bygging av veranda gnr 17 bnr 72, Bjørn Arne Laugen

8/15        DBYGG  Tillatelse til tiltak, bygging av garasje gnr 9 bnr 23, Arne Leif Fjellseth

7/15        DBYGG  Tillatelse til tiltak, utvidelse av ledningsnett, Leka Vassverk                   

6/15        DBYGG  Midlertidig brukstillatelse til fritidsbolig gnr 11 bnr 21, Eva og Trond Nilsen

5/15        DBYGG Tillatelse til tiltak, fradeling av 11 tomter i Frøvik i hht reguleringsplan

Frøvik og Frøvikøya gnr 8 bnr 29, Oddgeir og Gunnhild Haug

4/15        DBYGG Tillatelse til tiltak, tilbygg garasje gnr 15 brn 67, ander Skråen

3/15        DBYGG Tillatelse til tiltak, riving av våningshus gnr 10 bnr 1 og 12, Terje Johansen

                              

2/15        DBYGG Tillatelse til tiltak, bygging av terrasse, gnr 14 bnr 32, tiltakshaver Kåre Kvaløy

1/15        DBYGG Byggetillatelse gnr 17 bnr 127 tomt C-6 Gangstøa Reguleringsplan, eier Inger Lise Olsen   

____________________________________________________________________________________________

PERSONAL

53/15 DPERS   Tilsetting av renholder i 70 % stilling fra 1.1.2016

52/15 DPERS   Vedtak om vikarleger i 2016

51/15 DPERS   Tilsetting av flyktningekoordinator 

50/15 DPERS   Tilsetting av vikar for vaktmester 2015-2016 

49/15 DPERS   Arbeidsavtale - Andzrej Zolowski 

48/15 DPERS   Saksnummer utgått 

47/15 DPERS   Innvilget skjenkebevilling for fest i grendehuset Vonheim 7.november 2015

46/15 DPERS   Innvilget skjenkebevilling - Grendehuset Fjellvang, Sanitetens julebord

45/15 DPERS   Engasjementsavtale for Tore Hagen for support ved bruk av nødnett ved Leka legekontor

44/15 DPERS   Tilsetting av vikar for elev- og SFO-assistent høsthalvåret 2015 

43/15 DPERS   Tilkallingsvikar drift og eiendom 

42/15 DPERS   Midlertidige tilsettinger for sykepleier som er innvilget et halvt års permisjon. 

41/15 DPERS   Midlertidig stillingsøkning assistent i Leka barnehage - Anita Strand 

40/15 DPERS   Avtale for tilkallingsvikariat drift og eiendom/teknisk område - Trond-Are Stene 

39/15 DPERS   Annette Pettersen - engasjement landbrukskontoret fra 25.9.2015 

38/15 DPERS   Tilkallingsvikar PLO Maja Moen Furre 

37/15 DPERS   Kine Johnsen - engasjement som lærer i musikk- og kulturskolen høsten 

36/15 DPERS   Saksnummer utgått 

35/15 DPERS   Tilsetting av tilkallingsvikarer for renhold fra august 2015 

34/15 DPERS   Saksnummer utgått

33/15 DPERS   Ansettelsesutvalgets behandling av klage på tilsetting

Unntatt off i hht offl § 13 jf Fvl § 13 nr 1

32/15 DPERS   Saksframlegg uten innstilling til ansettelsesutvalget som grunnlag

for avgjørelse i klagesak Unntatt off i hht offl § 13 jf Fvl § 13 nr 1

31/15 DPERS   Tilkallingsvikar for legesekretær høsten 2015 - Maja Moen Furre 

30/15 DPERS   Tilkallingsvikarer Leka barnehage høsten 2015 - Linda Betae Johansen og Ida Skorstad

29/15 DPERS   Tilkallingsvikar skolen høsten 2015 - Magnar Olaisen 

28/15 DPERS   Vikarer for hjemmehjelp hos xxxxxxx august 2015 Unntatt off i hht offl § 13 jf Fvl § 13 nr 1

27/15 DPERS   Tilkallingsvikarer PLO høst og vinter 2015 - administrativt vedtak 

26/15 DPERS   Ansettelse av kokk/kokkemedarbeider ved Leka sykestue 

25/15 DPERS   Strandrydding 2015 - tilsetting av ungdommer 

24/15 DPERS   Tilsetting av assistent i 75 % midlertidig stilling i Leka barnehage 

23/15 DPERS   Drøftingsmøte før tilsetting i assistentstilling i Leka barnehage 

22/15 DPERS   Tilkallingsvikarer for forefallende oppgaver innen drift og eiendom sommeren 2015 

21/15 DPERS   Ansettelse i undervisnings- og assistentstillinger fra skolestart 2015/16. 

20/15 DPERS   Arbeidsavtale - PLO - kjøkken - 1.7. - 31.12.2015 

19/15   DPERS  Asettelsesutvalget - tilsetting av økononomimedarbeider

18/15   DPERS  Ansettelsesutvalg – tilsetting av sykepleiere og tilsetting av

helsefagarbeder/hjelpepleier

17/15   DPERS  Overføring av ferie fra 2014 til 2015 - Unntatt off i hht Off.§ 13 Fvl § 13 nr1

16/15   DPERS  Tilsetting av ferievikarer PLO sommeren 2015

15/15   DPERS  Tidsbegrenset avtale som støttekontakt – Unntatt off i hht Off.§ 13 Fvl § 13 nr1

14/15   DPERS  Ansettelsesutvalg – tilsetting i hjemmehjelpstilling og fast og midlertidig

hjelpepleierstilling

13/15   DPERS  Ansettelsesutvalg – tilsetting i fast og midlertidig sykepleierstilling

12/15   DPERS  Vikariat lærer mars-juli 2015 - Anita Thorsen

11/15   DPERS  Innvilget omsorgspermisjon Aina Hege Haug

10/15   DPERS  Tilkallingsvikarer for lærer – Lidia Hakkebo, Magnar Olaisen, mars-juni 2015

9/15     DPERS  Andreas Anker Hansen – engasjement ved skole/skolekjøkken

uten stillingsstørrelse våren 2015

8/15        DPERS Else Marita Thorsen - tilkallingsvikar lærer februar - juni 2015

7/15        DPERS Vikariat for musikklærer og musikk og kulturskolelærer

6/15        DPERS Tilkallingsvikarer renhold januar - juni 205

5/15        Feil i nummerrekkefølge - utgår

4/15        DPERS Saken er satt på vent.

3/15        DPERS Utlysing av faste stillinger og vikariat sykepleiere og hjelpepleiere februar 2015  

2/15        DPERS Tilsetting av badevakt i fast stilling 2015  

1/15        DPERS Tillkallingsvikar barnehage januar - juni 2015  

___________________________________________________________________________________________

OPPVEKST


___________________________________________________________________________________________

UTVIKLING

32/15 DUTV         Innvilget støtte til Nordland janitsjar  

31/15 DUTV         Søknad om skjenkebevilling - Gutvik skytterlag R Venke Strat Thorsen

30/15 DUTV         Leka som reisemål - utvikling av padlekart - engasjement for etablering av digitale padleløyper  

29/15 DUTV         Avslag på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gnr 15 bnr 1, Øystein Leknes  

28/15 DUTV         Innvilget refusjon av flytteutgifter - Erlend Hagen  

27/15 DUTV         Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med visning av "Hjem 2" - Gutvik grendelag R Venke Strat Thorsen

26/15 DUTV         Vedrørende klage på hytterenovasjon gnr 14 bnr 46  

25/15 DUTV         Vedrørende klage på renovasjonsavgift gnr 10 bnr 6  

24/15 DUTV         Vedrørende klage på renovasjonsavgift gnr 10 bnr 33  

23/15 DUTV         Vedrørende klage på hytterenovasjon gnr 10 bnr 43  

22/15 DUTV         Søknad om reduksjon av eiendomsavgifter gnr 2 bnr 38  

21/15 DUTV         Søknad om støtte til å arrangere kortfilmfestival - Gutvik Grendelag

20/15 DUTV         Innvilget skjenkebevilling - Gutvik kortfilmfestival  

19/15 DUTV         Søknad om startlån XXXXXXX  Unntatt off i hht offl § 13 jf Fvl § 13 nr 1

18/15 DUTV         Innvilget skjenkebevilling Cabaret Solsem  

17/15 DUTV         Klage på avgifstgrunnlag for kontorbygning gnr 15 bnr 83  

16/15   DUTV Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord gnr 1 bnr 3

                     Leknesmoen gårdsdrift DA

15/15   DUTV Søknad om felling av grågås som gjør skade - søker Sten Ludvigsen

14/15   DUTV Søknad om felling av grågås som gjør skade - søker Jostein Reppen

13/15   DUTV Feil i nummerrekkefølge - utgår

12/15   DUTV Søknad om felling av grågås som gjør skade - Jan Erling Pettersen

11/15   DUTV Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord gnr 9 bnr 1

                     Leif Rune Jensen

10/15   DUTV Søknad om felling av grågås som gjør skade - Leknesmoen Gårdsdrift DA

9/15     DUTV Søknad om felling av grågås som gjør skade - Bernt Erik Thorvik

8/15     DUTV Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord gnr 10 bnr 11

                     Stein Terje Johansen

7/15     DUTV Innvilget skjenkebevilling - påskefest Fjellvang, Solsem

6/15     DUTV Reduksjon i kommunale avgifter gnr 7 bnr 1

5/15     DUTV Innvilger skjenkebevilling Skreifest Gutvik Grendelag

4/15     DUTV Feil i nummerrekke - utgår.

3/15     DUTV Avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering -

                     Unntatt off § 13 jf Fvl § 13 nr 1

2/15     DUTV Tilskudd til Bjørgantur - elevrådet ved Leka skole

1/15     DUTV    Feil i nummerrekkefølge - utgår___________________________________________________________________________________________

HELSE/OMSORG

___________________________________________________________________________________________

DRIFT

___________________________________________________________________________________________

[Tilbake]


 Powered by Makeweb