A  A  A

Alminnelig ettersyn

Budsjett 2015, drift og investering

Økonomiplan 2015-2018, drift og investering

Kommunale avgifter 2015

Høringsfrist: fredag 28.11.14 kl. 1000

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

 

Evt merknader sendes Leka kommune v/ rådmanen Leknesveien 67, 7994 Leka 

Innen: fredag 28.11.14 kl. 1000.

Kommunestyret har møte torsdag 11.12.14.

.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb