A  A  A

Husnummer på hytta eller fritidsboligen


Har du ennå ikke fått montert veinummerskiltet på veggen, bør du få det gjort nå. Reglementet har lik gyldighet for både helårs- og fritidsboliger.

Tildeling og synliggjøring av offisiell adresse er et ledd i det nasjonale systemet for rask og entydig lokalisering av bolig. Skiltingen er viktig for virksomheter som yter tjenester mot bostedsmarkedet, og kan være avgjørende for at nødetater finner fram ved utrykning. Det er ingen garanti for at utrykningskjøretøy er bemannet med lokalkjente folk, og da vil skilting sikre at enheten via GPS-system mm. på raskest mulig måte finner fram til rett adresse.

Nummerskilt kan bestilles via Coop marked Leka, 74 39 96 40. Har du spørsmål, så kontakt oss på servicetorget via post@leka.kommune.no eller 74 38 70 00!
[Tilbake]


 Powered by Makeweb