A  A  A

Hytterenovasjon

Restavfall og matavfall

Det er nå plassert ut tre restavfallsbeholdere på øya, og en i Gutvik:

Skeishamna, Briktdalen, Kvaløya (rasteplass ved ørnerovet) og ved butikken i Gutvik. 

 

Det vil også komme matavfallsbeholdere på samme sted. Dersom det mangler matavfallsbeholder, eller den er full, så er det i følge avfallsselskapet unntaksvis i orden at matavfallet legges sammen med restavfallet. Dette er en vurdering som er gjort basert på registrert sammensetning av restavfallet, og den videre behandlingen.Målet er likevel at en skal unngå blanding. Ta kontakt med kommunen eller MNA hvis du har observasjoner eller spørsmål rundt matavfallslevering.


Matavfallsbeholder som var plassert ved miljøtorget på Leknes er tatt bort fordi det hopet seg opp store mengder annet avfall rundt den.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb