A  A  A

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Vi har mottatt noen henvendelser om de nye gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.

I 2013 er tilknytning av helårsbolig dobbelt så dyrt som for fritidsbolig, men det er satt lik pris for 2014.

Dette er ikke feilskriving, men kommunestyrets vedtatte gebyrsats. Tilknytning koster det samme for alle typer boliger, men det årlige abonnementet er differensiert. Se oversikten her; side 4 i dokumentet.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb