A  A  A

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

 

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

 

                                                KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2014

                                                BUDSJETT 2014 – DRIFT OG INVESTERING  

                                               ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

 

legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på www.leka.kommune.no

i perioden

 

fredag 08.11.13 til fredag 22.11.13

 

Høringsfrist fredag 22.11.13. innen kl. 1000

Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.

 

Kommunestyret behandler sakene i møte torsdag 28.11.13.

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb