A  A  A

Vegnavn i Leka kommune

Ansvaret for veinavneskilt er Leka kommune og Statens vegvesen. Produksjon og oppsetting av navneskilt på veiene vil skje i samarbeid med Statens vegvesen. Da det er mange kommuner som er i samme prosess som oss, vil dette ta tid og først skje i 2014.

Fordi om dette vil ta tid, er det flott at husnummer kommer opp. I de digitale systemer (på gpser med mer) ser man både veinavn og husnummer, så derfor er det fint at de kommer opp.

 

I forbindelse med adresseringen er det nå noen som opplever at det står feil veinavn og husnummer på posten Deres. Dette skyldes at dere hos folkeregisteret er registrert med adressen der dere bodde først i Leka kommune eller når dere sist gang varslet folkeregisteret. Ikke alle tenker på at når en bytter hus, kjøper hus og lignende, så må folkeregisteret ha beskjed om det, tiltross for at vi da hadde bare postnummeret å forholde oss til.

Noen får også feil husnummer på adressen sin. Dette skyldes at en eier flere hus på samme gårds og bruksnummer.  Dere må gi beskjed til folkeregisteret om hvilket husnummer dere bor i.

 

Dette gjør Dere på nettet hos: www.skatteetaten.no under fanen folkeregisteret og flytting. Dere kan gjøre det på nett eller ta ut papirskjema.

 

Trenger Dere hjelp, lurer på noe, ta kontakt med Leka kommune 74 38 70 00.

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb