A  A  A

Asettelsesutvalg

                              

 

 

 

                                2013

11/13   Tilsetting av helsefagarbeider 40 % vikariat okt 2013-aug 2014

10/13   Tilsetting av hjelpepleier 50 % fast stilling

09/13   Tilsetting av vikar for sykepleiesjef

08/13   Tilsetting av kontormedarbeider

07/13   Tilsetting av rådgiver ved Leka barne- og ungdomsskole

06/13   Tilsetting av folkehelsekoordinator

05/13   Tilsetting av helsesøster 2013-2014

04/13   Tilsetting av personalkonsulent

03/13a Tilsetting av vikar for styrer i Leka barnehage 2013

03/13   Tilsetting av vikar for styrer i Leka barnehage 2013

02/13   Tilsetting av landbruksveileder – vikariat fra april 2013

01/13   Gjennomgang av søkere til ledige stillinger og nye utlysinger mars 2013

Unntatt off i hht off.h.l § 13, komm.l §31

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb