A  A  A

Administrative vedtak - bygg 2013/2014

 

 

                                    

 

____________________________________________________________________________________

                                   2014

25/14    Tillatelse til tiltak riving av hus på gnr 17 bnr 1 Alf Lund

24/14    Tillatelse til tiltak, bygging v lagerhus, gnr 16 bnr 61 Greta Granås

23/14    Tillatelse til tiltak, fradeling av parsell gnr 8 bnr 29, reguleringsplan Frøvik og Frøvikøya, eier Gunnhild og Oddgeir Haug, kjøper Jan og Anne Berit Sandnes 

22/14 Tillatelse til tiltak, gjenreising av naust gnr 14 bnr 57 Tor Audun Kvaløy

21/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg, gnr 13 bnr 23, Arne Stene

20/14 Utsettelse av ferdigattest gnr 6 bnr 33 Amund Ludvigsen

19/14 Tillatelse til tiltak bygging av tilbygg, gnr 17 bnr 42, Joker Husby

18/14 Tillatelse til tiltak bygging av tilbygg, gnr 8 bnr 23, Werner Johansen

17/14 Tillatelse til tiltak bygging av terrasse og grillhus, gnr 16 bnr 67, Leka Båtforening

16/14 Tillatelse til tiltak tilbygg til eksisterende fritidsbolig – eiendommen gnr 6 bnr 23 

15/15 Hull i nummerrekkefølgen

14/14 Hull i nummerrekkefølgen

13/14 Tillatelse til tiltak, veranda, gnr 8 bnr 21, tiltakshaver Leif Pettersen

12/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg aneks, gnr 14 bnr 34, tiltakshaver Ørjan Kvaløy

11/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg våningshus, gnr 17 bnr 8, tiltakshaver Marit Østby

10/14 Midlertidig brukstillatelse av fritidsbolig, gnr 6 bnr 33, Amund Ludvigsen

09/14 Betaling av utgifter i forbindelse med utbygging av kommunal kloakk

08/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg redskapshus, gnr 9 bnr 9, tiltakshaver Anders Larsen

07/14 Tillatelse til tiltak, veranda, gnr 17 bnr 58, tiltakshaver Ronny Nilsen

06/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg hytte, gnr 2 bnr 62, tiltakshaver Knut Toresen

05/14 Tillatelse til tiltak, veranda, gnr 8 bnr 31, tiltakshaver Leif Harald Pettersen

04/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg garasje, gnr 16 bnr 37, tiltakshaver Dariusz Druzkowska

03/14 Tillatelse til tiltak, driftsveg, gnr 6 bnr 4, tiltakshaver Helge Thorsen

02/14 Tillatelse til tiltak, redskapshus, gnr 6 bnr 4, tiltakshaver Helge Thorsen

01/14 Tillatelse til tiltak, tilbygg driftsbygning, gnr 17 bnr 6, tiltakshaver Jan Erling Pettersen

____________________________________________________________________

                                                       2013

31/13   Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig og tilbygg garasje, gnr 15 bnr 19, tiltakshaver Svein Losvik.

30/13   Arealoverføring, gnr 2 bnr 3, gnr 2 bnr 69, justering av ubebygd tomt, eier Steinar Tørriseng.

29/13   Tillatelse til bygging av molo, parkeringsplass, turdrag og utlegg av småbåtkai, ihht reguleringsplan for Kvaløy småbåthavn, gnr 14 bnr 4 Tor Audun Kvaløy.

28/13   Tillatelse til tiltak, mindre tilbygg til Leka skole, gnr 15 bnr 6.

27/13    Søknad om tillatelse til tiltak, til landbrukseiendommen gnr 16 bnr 10,

Stig Holmstrand.

26/13   Tillatelse til bygging av naust, gnr 13 bnr 1-4, tiltakshaver Laila Hildrum.

25/13   Tillatelse til bygging av hytte og garasje, ihht reguleringsplan for Hodalen hyttegrend, gnr 1 bnr 24 til 25, Gro Elise Goldfarb.

24/13   Tillatelse til tiltak, oppsetting av garasje, gnr 9 bnr 58, tiltakshaver Arve Haug.

23/13   Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig, gnr 2 bnr 22, tiltakshaver Leif Sætervik

22/13   Tilknytning til kommunal kloakk, gnr 15 bnr 45, tiltakshaver Else Svorkås.

21/13   Tillatelse til tiltak, bygging av bod og overbygg over inngangsparti, gnr 15 bnr 45, tiltakshaver Else Svorkås.

20/13  Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig, gnr 17 bnr 73,

tiltakshaver Jorid Pettersen

19/13  Tillatelse til tiltak, samt utslippstillatelse ihht reguleringsplan

for Hodalen hyttegrend, gnr 1 bnr 23 til 26, Gro Elise Goldfarb

18/13  Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig, gnr 15 bnr 63,

tiltakshaver Kurt Johansen

17/13  Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig, gnr 6 bnr 32,

tiltakshaver Karin Gripp

16/13  Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig, gnr 9 bnr 36,

tiltakshaver John Helmersen

15/13  Dispensasjon fra arealplanen og tillatelse til tiltak, tilbygg bolig,

gnr 10 bnr 38, tiltakshaver Birgitt Juliussen

14/13  Tillatelse til tiltak, tilbygg til bolig, gnr 15 bnr 91,

tiltakshaver Merethe Solsem

13/13  Tillatelse til bygging av naust, gnr 10 bnr 11,

tiltakshaver Sigbjørn Vågan

12/13  Tillatelse til bygging av fritidsbolig samt utslippstillatelse,

gnr 6 bnr 33, tiltakshaver Amund Ludvigsen

11/13  Dispensasjon fra arealplanen og tillatelse til tiltak,

tilbygg til bolig, gnr 15 bnr 77, tiltakshaver Olaf Nilsson

10/13    Dispensasjon fra TEK 10, tilbygg bolig, gnr 9 bnr 9,

           tiltakshaver Anders Larsen

09/13    Tillatelse til tiltak, flytting av buret, gnr 16 bnr 31,

           tiltakshaver Leka Bygdemuseum

08/13    Tillatelse til gjenreising av gammel låve til fritidsbolig,

              utslippstillatelse  gnr 11 bnr 21, Trond Nilsen

07/13    Utslippstillatelse fritidsbolig gnr 17 bnr 75, Turid Kufaas Berntzen

06/13    Tillatelse til minstekrav mtp TEK 10 gnr 17 bnr 88,

              Jostein Hiller og Anne Britt Normann

05/13    Tillatelse til tiltak tilbygg gnr 16 bnr 21, Greta Granås

04/13    Tillatelse til tiltak tilbygg bolig gnr 9 bnr 9, Anders Larsen

03/13    Tillatelse til tiltak tilbygg garasje gnr 17 bnr 5, Hedvig Sørli

02/13    Tillatelse til oppføring av fritidsbolig gnr 14 bnr 32, Kåre Kvaløy

01/13    Tillatelse til anlegg v veg og utslipp Gangstøa

[Tilbake]


 Powered by Makeweb