A  A  A

Ungdomsråd (LUR)

Lotte Audne Hamnes

leder

Line Holmen Ekrem

nestleder

Martin Hamlandsø

medlem

Helen-Mari Danielsen Johansen

medlem

Silje Hansen

medlem

 

leder elevrådet

 

nestleder elevrådet

Julie Johansen

1. vara

Jon Martin Thorsen

2. vara

Julie Mårvik Pettersen

3. vara

 

LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka. Fra Leka barne- og ungdomsskole møter leder og nesteleder i elevrådet. De øvrige fem medlemmer velges av og blant alle ungdommer som er bosatt i Leka kommune, med ungdomsskolen som nedre aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller 30 år som øvre aldersgrense.

De fem medlemmene velges for to år, elevrådets representanter skiftes ut når det foretas nytt elevrådsvalg etter skolestart.

Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og unge i Leka overfor kommunale myndigheter og andre instanser.

 

Vedtekter LUR

[Tilbake]


 Powered by Makeweb