A  A  A

Havneavgift i Leka kommune

Med hjemmel i Lov 2009-04-17: Lov om havner og farvann forskrift av 20. desember 2010 nr. 1762 gjøres ny forskrift om anløpsavgift ved kaier i Leka kommune gjeldende fra 29.06.2012.

 

Vedtatt av Leka kommunestyre i K.sak 48/12.

 

Regulativ for havneavgift i Leka kommune

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb