A  A  A

Hytterenovasjon

Det ble for et par år siden satt ut hjuldunker til hytteeierne i Leka kommune slik at hytteavfallet kunne hentes med bil i renovasjonsrute. Dette systemet har vist seg ikke å fungere slik det var tenkt.

 

MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) har mottatt en rekke henvendelser om at hjuldunker blir borte, at avfallet ikke tømmes osv. Vi har i alle disse tilfellene forsøkt å finne ut hvor dunkene har blitt av, hvorfor avfallet ikke er tømt osv. – og har kommet frem til at det er mange svar på de ulike henvendelsene vi har fått. Delvis blåser dunkene bort når de er tømt, delvis er ikke hjulbeholderen satt frem til veien der renovasjonsbilens rute går på tømmedagen og når bemanningen hos renovatørene har skiftet (ved ferie/sykdom) har naturlig nok den faste renovatørens lokalkunnskap om hjuldunkenes plassering – ikke vært en del av vikarens lokalkunnskap.

Så vidt MNA kjenner til, er alle disse tilfellene blitt løst i løpet av kort tid, men det er ikke en løsning som er optimal – verken for abonnentene, kommunen eller MNA. Det kreves mye ekstra tid og kjøring for å korrigere slike hendelser – og hytteeierne opplever også tidsforbruk og misnøye med at avfallet ikke blir hentet. Derfor vil MNA oppfordre hytteeierne til å hjelpe oss i MNA – og samtidig hjelpe seg selv slik at dere i fremtiden ikke trenger å bruke tid på å varsle om dunker som er borte eller at avfall ikke er hentet. MNA ønsker i utgangspunktet at de hytteeierne som deler MNAs oppfatning i denne saken – rett og slett bringer hjuldunken til vårt miljøtorg på Leka – og setter den igjen der, og heller benytter de utsatte hytterenovasjonscontainerne som er satt ut. Vi vil holde et spesielt øye med disse containerne i kommende hyttesesong for å kunne være tidlig ute med tømming av disse containerne slik at det ikke blir forsøpling rundt dem. Dersom det viser seg at behovet for slike store containere endres, vil vi vurdere både omfang og plassering av disse containerne. Husk at innkastluken på hyttecontainerne er slik at det er lett å få inn en vanlig bærepose med avfall, men at en full restavfallssekk ikke passerer igjennom innkastluken. Har du avfallet i en sekk – ta ut posene og kast de inn i containeren. Ved å gjøre dette hjelper du til i kampen mot forsøpling og er en del av løsningen.

 

Dersom det skulle vise seg at det enkelte hytteeiere ikke ønsker å bringe hjuldunken til vårt miljøtorg, vil det være mulig å beholde hjuldunken. Den må da settes frem til veien der renovasjonsbilen kjører i rute. Den må stå ved veikanten på morgenen på tømmedagen i riktig uke. Den vil da bli tømt hver 3.uke, første gang i uke 19. Deretter i uke 22,25,28 osv. Dersom hjuldunken ikke står ved veikanten når renovasjonsbilen passerer, vil den ikke bli tømt før neste henting.

 

Ha en fin hyttesesong!

Vennlig hilsen

MNA

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb