A  A  A

Vegvedlikehold

Vegvedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

 

Oppgaver kan være:

·       Feiing og renhold

·       Fjerning av søppel

·       Klipping av vegetasjon

·       Rydding i kraftsoner

·       Veioppmerking og skilting

·       Brøyting og strøing om vinteren

 

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Solveig Slyngstad

(Rådmann)
E-post
Telefon:

920 46 451

[Tilbake]


 Powered by Makeweb