A  A  A

AMU - Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget består av

arbeidsgiver:      ordfører

                            rådmann


arbeidstaker:      hovedverneombud

                            hovedtillitsvalgt

                         


Møteplan 2019:

Det avholdes møte i arbeidsmiljøutvalget foran hvert formannskapsmøte.

__________________________________________________


Møte 15.5.2019- Lekatun

Møtebok


Møte 10.4.2019- Lekatun

Møtebok


Møte 13.3.2019- Lekatun

Møtebok


Møte 13.2.2019- Lekatun

Møtebok


---------------------------------

Møteplan 2018:

17. januar

06. februar

30. mai (flyttet til 5.juni)

17. oktober (flyttet til 28.november)

__________________________________________________________________


Møte 28.11.2018 - Lekatun

Møtebok

Saksliste

13/18    Handlingsplan 2018 (evaluering/status)

14/18    Vernerunder 2018 (gjennomgang)

15/18    Verneombudsordningen - gjennomgang av forskrift og valgprosedyre

16/18    Kommunens retningslinjer for håndtering av varsler og avviksmeldinger

Møte 5.6.2018 - Lekatun

Møtebok

Saksliste

11/18    Digitalt HMS-system – oppdatering/status

12/18    Vernerunder – status, orientering

Møte 6.2.2018 - Lekatun

Møtebok

Saksliste

PS 8/18 Digitalt HMS-system

PS 9/18 Vernerunder 2018

PS 10/18 Referent og saksbehandler for AMU

Møte 17.01.2018 - Lekatun 

Møtebok

Sakliste

PS 1/18

Konstituering av AMU 2018

 

2016/49

PS 2/18

Møteplan 2018

 

2016/49

PS 3/18

HMS-plan - planprosess

 

2016/49

PS 4/18

Pålegg fra Arbeidstilsynet

 

2016/49

PS 5/18

Saksnummer  6 og 7 er ikke i bruk, "teknisk" feil.

Bruk av ressurser - verneombud

 

2016/49________________________________________________________

________________________________________________________


Møte 10.05.16 - Lekatun kl. 09:00

Møtebok

Sakliste


PS 2/16

Valg av hovedverneombud og leder AMU

 

2016/49

PS 3/16

Kontorplassering

 

2016/49__________________________________________________________________________

Møte 18.02.16 - Lekatun kl. 09:00-10:30


Møtebok

Sakliste


01/16  Konstituering av Arbeidsmiljøutvalg
________________________________________________________

________________________________________________________

Møte 21.08.12

 

Sakliste

 

01/12     Varslingsrutiner

              Vedlegg 1

 

 

 

 

Møteplan 2012

[Tilbake]


 Powered by Makeweb