A  A  A

Tiltaksnemnd, saklister og møteprotokoller

Formannskapet er kommunal tiltaksnemnd.

Møter følger formannskapets møteplan.

 

Søknadsskjema kulturutviklingsmidler

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Søknadsskjema regionalt næringsfond

 

Møteplan 2012

________________________________________________________________

Møte 04.06.12

Sakliste

01/12   Tilskudd for tilflyttere

 

02/12   Tilskudd til bokutgivelse om kommuneblomster i Nord- og Sør- Trøndelag

______________________________________________________________________________

[Tilbake]


 Powered by Makeweb