A  A  A

Planutvalg, saklister og møteprotokoller

Møteplan 2012

Formannskapet er planutvalg.

Barne- og unges representant tiltrer planutvalget for å ivareta barn og unges interesser i planlegging og planoppgaver.

Planutvalgets møter holdes samme dag som formannskapets møter.

 

21.08.12

Sakliste

 

13/12   Reguleringsplan for Hodalen hyttegrend – behandling av innspill

og godkjenning av plan

            vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6,

vedlegg 7, vedlegg 8

 

24.07.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

11/12     Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tomt til

               bolig, landbrukseiendommen gnr 8/ bnr 4, i Leka, Trond og Magnhild Pettersen

               Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5

 

12/12     Søknad om tillatelse til oppføring av bolig gnr 17, bnr 126, Kirsti Østby

              Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3

 

04.06.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

08/12    Reguleringsplanen for Hodalen – utlegging til offentlig ettersyn

              Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4 - vedlegg 5vedlegg 6

 

09/12     Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av

              to parseller fra landbrukseiendommen gnr 2/ bnr 6 i Leka,

              Jens Karsten og Berit Kjærstad

              Vedlegg 1vedlegg 2 vedlegg 3vedlegg 4 

 

10/12     Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 100 meters belte, søknad om fradeling av tomt til bolig, landbrukseiendommen gnr 15/ bnr 11, i Leka, Mari-Anne Hoff og Per Malvin Sandvik

              Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3

 

 

__________________________________________________________________

11.05.12

Møteprotokoll

06/12   Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og utslippstillatelse

gnr 10, bnr 42, Esther Johansen

            Vedlegg 1  

______________________________________________________________________

08.05.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

07/12   Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak

gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene

            Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3

 

______________________________________________________________________

16.04.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

04/12   Reguleringsplan Kvaløy Småbåthavn ny behandling

            Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3

 

05/12   Uttalelse til planer på Stor-Sjyholmen, gnr 15 bnr 18, eier Willy Hansen

            Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3

 

______________________________________________________________________

13.03.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

03/12   Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tomt med fritidshus landbrukseiendommen gnr 10 / bnr 10, Kåre Harald Lysfjord

_____________________________________________________________________

07.02.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

01/12   Forespørsel om lagringsplass i Skeishavna

 

02/12   Klage på vedtak i plansak 19/10, søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel og forbudet mot bygging i 100 m sonen gnr 5 bnr 1 og

gnr 4 bnr 1

            Vedlegg 1avedlegg 1bvedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4vedlegg 5avedlegg 5b

______________________________________________________________________________

[Tilbake]


 Powered by Makeweb