A  A  A

Representant generalforsamling Bindal Gruver

Representant generalforsamling Bindal Gruver 2015-2019

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til generalforsamling i Bindal Gruver:

 

Ordfører, representant

Varaordfører, vararepresentant

[Tilbake]


 Powered by Makeweb