A  A  A

Jordskiftedommere

Jordskiftedommere

I henhold til jordskiftelovens § 8 skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker i hver kommune, og fylkesjordskiftesjefen bestemmer hvor mange det skal være i utvalget. De som skal være med i utvalget skal være kyndige i saker jordskifteretten til vanlig har i kommunen.

Jordskiftedommernes funksjonstid utløper 31.12.2010.


Kommunestyret oppnevnte i K.sak 71/16 følgende jordskiftedommere: 

           

Jens Karsten Kjærstad og Reidun Gudding Jakobsen

 

 

Nord-Trøndelagjordskifterett
Postadresse: Postboks 2627
7734STEINKJER
Besøk: Strandvn. 40

Tlf 7419 94 79Faks 74 19 94 79

E-post

Brosjyre meddommer i jordskifteretten

Jordskiftedomstolene

Jordskifteloven 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb