A  A  A

Representant Leka menighetsrådet

Representant Leka menighetsrådet 2015-2019

I hht kirkelovens § 6 skal kommuner med bare ett sokn velge et medlem og varamedlem til menighetsrådet som tiltrer rådet når dette behandler saker som i kommuner med flere sokn tilliger kirkelige fellesråd. Dette medlem kommer i tillegg til de som velges etter første ledd.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til menighetsrådet:

 

Ordfører, representant

Varaordfører, vararepresentant


Menighetsrådets øvrige medlemmer er:

Beathe Mårvik, leder

Elin Hukkelås, nestleder

Ella Sande, medlem

Birgit Elin Hanssen, medlem

Otto Husby Larsen, medlem

Geir Tore Jakobsen, medlem

Kirsti Audhild Hoff, vara

Hannelore Ianke, vara

Bjørn Harald Martinsen, vara

Ellen Margrethe Frisendal, vara

Stian Andre Ulriksen, vara


 

www.kirken.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb