A  A  A

Representant Namdal Rehabilitering Høylandet

Representant Namdal Rehabilitering Høylandet 2015-2019

Namdal rehabilitering - Høylandet er et interkommunalt selskap med 14 kommuner i Namdalen.

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til rehabiliteringssenteret Høylandet:

 

Ordfører, representant

Varaordfører, vararepresentant

 

www.namdalrehab.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb