A  A  A

Konfliktråd

Konfliktråd 2019-2023

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet. 

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 62/19følgende medlem til konfliktrådet:

 

Ole Annfinn Helmersen

 

nordtrondelag@konfliktraadet.no

www.konfliktraadet.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb