A  A  A

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg 2015-2019

Kontrollutvalget er et av få lovfestede utvalg i kommunen. Kontrollutvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon.

Etter Kommunelovens § 77 velger kommunestyret og fylkestinget selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15følgende medlemmer til kontrollutvalget:

 

Medlemmer:                                      

SP Arve Haug, leder                                 

SV Petter Konrad Sandvik, nestleder                       

SP Kristin Hagen Fjeldstad

AP Bente MartinsenVaramedlemmer SP:

Inge Olai Nilsen

Louise Holmberg Holand


Felles varamedlemmer AP/SV/V:

Steinar Garstad (SV)

Vidar Furre (V)

Therese Botnan (SV)

Beate Johansen (V)


 

Du kan lese mer om kontrollutvalgets arbeid her www.komsek.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb