A  A  A

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol 2015-2019

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter § 5-3 første ledd tilligger kommunen, jfr Alkohollovens § 1-9.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende kontrollutvalg for omsetning av alkohol:

 

Formannskapet

[Tilbake]


 Powered by Makeweb