A  A  A

Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen

Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 opposisjonens representant i Kystgruppen:

 

Mari-Anne Hoff, representant

Arnfinn Holand, vararepresentant


 

Lekas øvrige representanter i Kystgruppen er:
Ordfører

Varaordfører

Rådmann

 

www.kystgruppen.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb